Choinka noworoczna
Miejsce realizacji - Świetlica w Batorowie
Termin realizacji - 12.01
Zasięg imprezy - Batorowo, Białobłocie
Organizator i Współorganizator - Rada Solecka w Batorowie, GOK w Lipce


21 Finał WOŚP - Koncert
Miejsce realizacji - Dom Kultury
Termin realizacji - 13.01
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Sztab WOŚP, Dom Kultury, Biblioteka


FERIE - Lipka, Czyżkowo, Batorowo,
Miejsce realizacji - Dom Kultury i Biblioteka Gminna
Termin realizacji - 14.01 - 25.01
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator -Dom Kultury Lipce, Biblioteka w Lipce, Rady Sołeckie w Batorowie, Czyżkowie


Wystawa prac manualnych
Miejsce realizacji - Dom Kultury
Termin realizacji - 16.01 – 25.01
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Pracownia Zajęć Manualnych Dom Kultury w Lipce


Spotkanie Klubu Seniora z okazji Dnia Babci
Miejsce realizacji - Dom Kultury
Termin realizacji - 23.01
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Klub Seniora przy GOK, Dom Kultury w Lipce


Wyjazd dzieci do gospodarstwa agroturystycznego U Stasia w Wielkim Buczku
Miejsce realizacji - Gospodarstwo U Stasia
Termin realizacji - 24.01
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Dom Kultury, Gospodarstwo U Stasia


Teatr dla dzieci „Koziołek Niematołek” Teatr ART – RE z Krakowa
Miejsce realizacji - Dom Kultury
Termin realizacji - 25.01
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Dom Kultury


Dyskoteka juniora kl. I-III
Miejsce realizacji - Dom Kultury
Termin realizacji - 25.01
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Dom Kultury, Zespół Szkół w Lipce


Noworoczne kolędowanie chórów
Miejsce realizacji - WDK Wielki Buczek
Termin realizacji - 26.01
Zasięg imprezy - powiatowy
Organizator i Współorganizator - Chór „Złote Buki”, WDK Wielki Buczek, GOK w Lipce


Bal kostiumowy dla dzieci sołectwa Lipka
Miejsce realizacji - Dom Kultury
Termin realizacji - 01.02
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręconych Kobiet w Lipce, GOK


Dyskoteka juniora kl. I-III
Miejsce realizacji - Dom Kultury
Termin realizacji - 06.02
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Dom Kultury Zespół Szkół w Lipce


Dyskoteka juniora kl. IV-VI
Miejsce realizacji - Dom Kultury
Termin realizacji - 07.02
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator -Dom Kultury Zespół Szkół w Lipce


Impreza walentynkowa dla dzieci.
Miejsce realizacji - Dom Kultury
Termin realizacji - 14.02
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Dom Kultury i Biblioteka w GOK


Cykl spotkań teatralnych dla dzieci – spotkanie I Teatr ART – RE z Krakowa, Konkurs rysunkowy
Miejsce realizacji - Dom Kultury
Termin realizacji - 22.02
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Dom Kultury, Teatr ART-RE z Krakowa


KABARETON – z okazji Dnia Kobiet
Miejsce realizacji - Dom Kultury
Termin realizacji - 03.03
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - GOK, Kabarety: Kałasznikof, Statyf oraz Marcin Wojciech Stand-up


Wiosenne spotkania seniorów Dzień Kobiet
Miejsce realizacji - Dom Kultury
Termin realizacji - 07.03
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Koło Rencistów i Emerytów, Dom Kultury w Lipce


Koncert w wykonaniu zespołów amatorskiego ruchu artystycznego w GOK
Miejsce realizacji - Dom Kultury
Termin realizacji - 17.03
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator -Dom Kultury w Lipce Zespoły ARA


Konkurs plastyczny pt. „Najpiękniejsza Palma Wielkanocna„
Miejsce realizacji - Biblioteka Gminna
Termin realizacji - 04.03 - 24.03
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Biblioteka Gminna Parafia w Lipce


Cykl spotkań teatralnych dla dzieci – spotkanie III „Śpiąca Królewna” Teatr ART – RE z Krakowa, Rozstrzygnięcie konkursu rysunkowego, wręczenie nagród.
Miejsce realizacji - Dom Kultury
Termin realizacji - 09.04
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Dom Kultury, Teatr ART-RE z Krakowa


Koncert w wykonaniu zespołów amatorskiego ruchu artystycznego w GOK
Miejsce realizacji - Dom Kultury
Termin realizacji - 14.04
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Dom Kultury w Lipce, Zespoły ARA


III Warsztatowy Przegląd Tańca
Miejsce realizacji - Dom Kultury
Termin realizacji - 25.04
Zasięg imprezy - powiatowy
Organizator i Współorganizator - Warsztat Terapii Zajęciowej w Lipce. Dom Kultury w Lipce


XII Piknik Rodzinny
Miejsce realizacji - Plac przy Szkole w Lipce, w razie niepogody Dom Kultury
Termin realizacji - 03.05
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Dom Kultury w Lipce


Plenerowa zabawa taneczna
Miejsce realizacji - Plac Relaksowy w Lipce
Termin realizacji - 03.05
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Dom Kultury


Uroczystość z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczysty Koncert
Miejsce realizacji - Pomnik w Lipce, sala Domu Kultury
Termin realizacji - 03.05
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Dom Kultury, Samorząd lokalny, org. kombatanckie GKRPA


Uroczystość z okazji zakończenia II Wojny Światowej.
Miejsce realizacji - Pomnik Wolności w Lipce
Termin realizacji - 08.05
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Wójt Gminy Lipka, Dom Kultury, organizacje Kombatanckie


Cykl spotkań teatralnych dla dzieci – spotkanie „Czarnoksiężnik z krainy OZ”, Teatr ART – RE z Krakowa, Rozstrzygnięcie konkursu rysunkowego, wręczenie nagród.
Miejsce realizacji - Dom Kultury
Termin realizacji - 10.05
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Dom Kultury, Teatr ART – RE z Krakowa


Festyn majowy – Wielki Buczek
Miejsce realizacji - Boisko sportowe w Wielkim Buczku
Termin realizacji - 30.05
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Rada Sołecka w Wielkim Buczku, GOK w Lipce, WDK Wielki Buczek


Bajkolandia – dla dzieci Festyn Rodzinny - Dzień Dziecka
Miejsce realizacji - Plac Relaksowy w Lipce
Termin realizacji - 02.06
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Dom Kultury, Biblioteka, GKRPAiN w Lipce


GRAAL – widowisko uliczne dla dzieci
Miejsce realizacji - Plac Relaksowy w Lipce
Termin realizacji - 02.06
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Dom Kultury, Biblioteka, GKRPAiN w Lipce Scena Kalejdoskop z Krakowa


Cykl spotkań teatralnych dla dzieci – spotkanie „Czerwony Kapturek”, Teatr ART – RE z Krakowa, Podsumowanie cyklu Konkursu rysunkowego, wręczenie nagród.
Miejsce realizacji - Dom Kultury
Termin realizacji - 06.06
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Dom Kultury, Teatr ART – RE z Krakowa


Wycieczka dla dzieci do Parku Jurajskiego w Solcu Kujwskim
Miejsce realizacji - Solec Kujawski
Termin realizacji - 09.06
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Dom Kultury, Biblioteka, GKRPAiN w Lipce


Dyskoteka zakończenia Gimnazjum w Lipce
Miejsce realizacji - Dom Kultury
Termin realizacji - I dek.06
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Gimnazjum w Lipce, Rada Rodziców, Dom Kultury


600 - lecie powstania wsi Łąkie
IV Piknik Muzyczny nad j. w Łąkiem
Miejsce realizacji - Łąkie – nad jeziorem
Termin realizacji - 15.06
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Dom Kultury w Lipce Rada Sołecka Łąkie


Dyskoteka zakończenia Gimnazjum w Lipce
Miejsce realizacji - Dom Kultury
Termin realizacji - I dek.06
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Gimnazjum w Lipce, Rada Rodziców, Dom Kultury


Piknik w Parku w Małym Buczku
Miejsce realizacji - Parku w Małym Buczku
Termin realizacji - 30.06
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - GOK w Lipce, Nadleśnictwo Lipka, Koło Wędkarskie w Lipce, Klub Pań PZ w Lipce


Imprezy i zajęcia z dziećmi podczas Wakacji Letnich. Wg. Osobnego kalendarza
Miejsce realizacji - Dom Kultury
Termin realizacji - Lipiec - sierpień
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Dom Kultury, Biblioteka


XIV Święto Wsi Krajeńskiej LIPKA 2013
Miejsce realizacji - Plac przy Szkole w Lipce
Termin realizacji - 14.07
Zasięg imprezy - powiatowy
Organizator i Współorganizator - GOK w Lipce, Wójt Gminy Lipka, Rada Gminy Lipka, Rada Powiatu Złotowskiego


Koncert zespołu BACIARY
Miejsce realizacji - Plac przy Szkole w Lipce
Termin realizacji - 14.07
Zasięg imprezy - powiatowy
Organizator i Współorganizator - GOK w Lipce, Wójt Gminy Lipka, Rada Gminy Lipka, Rada Powiatu Złotowskiego


Turniej Piłki Nożnej – ORLIK 2013
Miejsce realizacji - Boiska ORLIK w Lipce
Termin realizacji - 14.07
Zasięg imprezy - powiatowy
Organizator i Współorganizator - Animatorzy Sportu ORLIK w Lipce


Święto Chleba Dożynki Gminne
Miejsce realizacji - Sołectwo w gminie Lipka
Termin realizacji - 31.08
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Rada Gminy Lipka, GOK, Urząd Gminy, Rada Sołecka


Uroczystość z okazji 74 Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej
Miejsce realizacji - Pomnik Wolności w Lipce
Termin realizacji - 02.09
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Wójt Gminy Lipka, Dom Kultury, organizacje Kombatanckie, Zespół Szkół w Lipce


Udział reprezentacji gminnej w Dożynkach Powiatowych
Miejsce realizacji - Wg. Kalendarza imprezy
Termin realizacji - I dek. września
Zasięg imprezy - powiatowy
Organizator i Współorganizator - Starostwo Powiatowe, Urzędy MiG powiatu złotowskiego


Gminny Turniej Szachowy
Miejsce realizacji - Dom Kultury
Termin realizacji - II dek. września
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Klub Szachowy w GOK


Inauguracja sezonu artystycznego 2013/2014
Miejsce realizacji - Dom Kultury w Lipce
Termin realizacji - I dek października
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - GOK w Lipce, Zespoły art. w gminie Lipka


Dzień Seniora
Miejsce realizacji - Dom Kultury w Lipce
Termin realizacji - II dek października
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Koło Rencistów i Emerytów, Dom Kultury w Lipce,


Wieczornica z okazji Dnia Niepodległości „Uroczysty koncert„ w Domu Kultury.
Miejsce realizacji - Capstrzyk przed Pomnikiem Wolności w Lipce
Termin realizacji - 11.XI
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Wójt Gminy Lipka, Dom Kultury w Lipce, Związek Kombatantów,Dyrektorzy Szkół w Lipce


Rowerowy Rajd Niepodległości – Gmina Lipka
Miejsce realizacji - powiat
Termin realizacji - 11.11
Zasięg imprezy - regionalny
Organizator i Współorganizator - Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Lokalnych „TILIA” w Lipce


Teatr zawodowy dla dzieci
Miejsce realizacji - Dom Kultury w Lipce
Termin realizacji - III dek listopada
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Dom Kultury w Lipce, Instytucje teatralne Szkoły Podstawowe


Andrzejkowa Wideoteka Dorosłego Człowieka
Miejsce realizacji - Dom Kultury w Lipce
Termin realizacji - 30.11
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - GOK w Lipce,


MIKOŁAJKI dla dzieci
Miejsce realizacji - Dom Kultury w Lipce
Termin realizacji - 08.12
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Dom Kultury W Lipce


Spotkanie Mikołajkowe Koła Emerytów
Miejsce realizacji - Dom Kultury w Lipce
Termin realizacji - I dek. 12
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - KRiE w Lipce, Dom Kultury w Lipce


Spotkanie Wigilijne Koncert w wyk. Zespołów GOK
Miejsce realizacji - Dom Kultury w Lipce
Termin realizacji - 15.12
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - GOK w Lipce


Spotkanie Wigilijne i Jasełka
Miejsce realizacji - Dom Kultury w Lipce
Termin realizacji - 18.12
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - WZT w Lipce. GOK w Lipce


Sylwestrowa Wideoteka Dorosłego Człowieka
Miejsce realizacji - Dom Kultury w Lipce
Termin realizacji - 31.12
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Dom Kultury w Lipce