20 Finał WOŚP - Koncert
Miejsce realizacji - Dom Kultury
Termin realizacji - 08.01
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Sztab WOŚP, Dom Kultury


Noworoczna Dyskoteka Juniora
Miejsce realizacji - Gimnazjum Dom Kultury
Termin realizacji - 20.01
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Dom Kultury, Gimnazjum w Lipce


Dzień Babci i Dziadka, wystawa laurek okolicznościowych
Miejsce realizacji - Dom Kultury
Termin realizacji - 16.01 - 25.01
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Pracownia Zajęć Manualnych, Dom Kultury w Lipce


Spotkanie Klubu Seniora z okazji Dnia Babci
Miejsce realizacji - Dom Kultury
Termin realizacji -24.01
Zasięg imprezy -gminny
Organizator i Współorganizator -Klub Seniora przy GOK, Dom Kultury w Lipce


Dyskoteka juniora kl. I-III
Miejsce realizacji - Dom Kultury
Termin realizacji - 25.01
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Dom Kultury, Zespół Szkół w Lipce


Prezentacje zespołów śpiewaczych – zapraszają LIPCZANKI
Miejsce realizacji - Dom Kultury
Termin realizacji - 01.02
Zasięg imprezy - powiatowy
Organizator i Współorganizator - Dom Kultury, zespół LIPCZANKI w Lipce


KINO ORANGE w GOK seanse dla dzieci i dorosłych
Miejsce realizacji - Dom Kultury
Termin realizacji - 02.02
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Dom Kultury, Kino ORANGE Warszawa


Dyskoteka SOŁECKA - Mikołajki
Miejsce realizacji - Dom Kultury
Termin realizacji - 01.02
Zasięg imprezy - środowiskowy
Organizator i Współorganizator - Rada Sołecka w Lipce, Dom Kultury w Lipce


Dyskoteka juniora kl. IV-VI
Miejsce realizacji - Dom Kultury
Termin realizacji - 09.02
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Dom Kultury, Zespół Szkół w Lipce


FERIE w Lipka, Czyżkowo, Batorowo, Wielki Buczek
Miejsce realizacji - Dom Kultury i Biblioteka Gminna
Termin realizacji - 13.02 - 24.02
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Dom Kultury Lipce, Rady Sołeckie w Batorowie, Czyżkowie


Wyjazd dzieci do w Pile kina:„Piękna i bestia”
Miejsce realizacji - Dom Kultury
Termin realizacji - 16.02
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Dom Kultury w Lipce


II Warsztatowy Przegląd Tańca.
Miejsce realizacji - Dom Kultury
Termin realizacji - 21.02
Zasięg imprezy - powiatowy
Organizator i Współorganizator - Warsztat Terapii Zajęciowej w Lipce. Dom Kultury w Lipce


Zabawy dla dzieci Ferie na wsi - zakończenie
Miejsce realizacji - Dom Kultury
Termin realizacji - 24.02
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Dom Kultury w Lipce, Biblioteka w GOK.


Teatr dla dzieci „Żabi król”
Miejsce realizacji - Dom Kultury
Termin realizacji - 24.02
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Dom Kultury, Teatr ART-RE z Krakowa


Wiosenne spotkania seniorów Dzień Kobiet
Miejsce realizacji - Dom Kultury
Termin realizacji - 07.03
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Koło Rencistów i Emerytów, Dom Kultury w Lipce


Koncert w wykonaniu zespołów amatorskiego ruchu artystycznego w GOK
Miejsce realizacji - Dom Kultury
Termin realizacji - 11.03
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Dom Kultury w Lipce Zespoły ARA


Konkurs plastyczny pt. „Najpiękniejsza Palma Wielkanocna”
Miejsce realizacji - Biblioteka Gminna
Termin realizacji - 23.03 - 08.04
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Biblioteka Gminna, Parafia w Lipce


KINO ORANGE w GOK seanse dla dzieci i dorosłych
Miejsce realizacji - Dom Kultury
Termin realizacji - 25.03
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Dom Kultury, Kino ORANGE Warszawa


Wystawa po konkursowa „Najpiękniejsza Palma Wielkanocna”
Miejsce realizacji - Kościół parafialny w Lipce
Termin realizacji - 08.04 - 16.04
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Biblioteka Gminna, Parafia w Lipce


Koncert zespołu mandolinowego FRYGI
Miejsce realizacji - Dom Kultury
Termin realizacji - 22.04
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Dom Kultury,


Piknik sportowy
Miejsce realizacji - Plac przy Szkole w Lipce
Termin realizacji - 1.05
Zasięg imprezy - gminny
Koordynatorzy ORLIK


XI Piknik Rodzinny
Miejsce realizacji - Plac w Lipce
Termin realizacji - 3.05
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Dom Kultury, GKRPA w Lipce


Uroczystość z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 maja
Miejsce realizacji - Pomnik Wolności w Lipce
Termin realizacji - 3.05
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Dom Kultury, Samorząd lokalny, org. kombatanckie


Uroczystość z okazji zakończenia II Wojny Światowej
Miejsce realizacji - Pomnik Wolności w Lipce
Termin realizacji - 8.05
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Wójt Gminy Lipka, Dom Kultury, org. Kombatanckie


III Piknik Muzyczny nad j. w Łąkiem
Miejsce realizacji - Łąkie - nad jeziorem
Termin realizacji - 20.05
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Dom Kultury w Lipce Rada Sołecka Łąkie


Teatr zawodowy dla dzieci
Miejsce realizacji - Boiska ORLIK w Lipce
Termin realizacji - 03.06
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Dom Kultury,Teatr ART.-RE z Karkowa


Bajkolandia - dla dzieci Festyn Rodzinny - Dzień Dziecka
Miejsce realizacji - Boiska ORLIK w Lipce
Termin realizacji - 03.06
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Dom Kultury, Biblioteka, GKRPAiN w Lipce


Polska na EURO, futbol na dużym ekranie
Miejsce realizacji - Sala GOK
Termin realizacji - 8, 12 i 16.06
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - GOK w Lipce


Noc Świętojańska - impreza plenerowa
Miejsce realizacji - „Leśny” ORiW w Lipce
Termin realizacji - 23.06
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - GOK w Lipce, Koło Wędkarskie w Lipce, Klub Pań PZ w Lipce


Dyskoteka zakończenia Gimnazjum w Lipce
Miejsce realizacji - Dom Kultury
Termin realizacji - I dek.06
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Gimnazjum w Lipce, Rada Rodziców, Dom Kultury


Zakończenie roku szkolnego Szkoły Podstawowej w Lipce
Miejsce realizacji - Dom Kultury
Termin realizacji - II dek.06
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Zespół Szkół w Lipce, Dom Kultury


Imprezy i zajęcia z dziećmi podczas Wakacji Letnich
Wg. Osobnego kalendarza
Miejsce realizacji - Dom Kultury
Termin realizacji - Wg. Osobnego kalendarza Lipiec - sierpień
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Dom Kultury, Biblioteka


XIII Święto Wsi Krajeńskiej LIPKA 2012
Miejsce realizacji - „Leśny” ORiW w Lipce
Termin realizacji - 15.07
Zasięg imprezy - powiatowy
Organizator i Współorganizator - GOK w Lipce, Wójt Gminy Lipka, Rada Gminy Lipka, Rada Powiatu Złotowskiego


Turniej Piłki Nożnej - ORLIK 2012
Miejsce realizacji - Boiska ORLIK w Lipce
Termin realizacji - 15.07
Zasięg imprezy - powiatowy
Organizator i Współorganizator - Animatorzy Sportu ORLIK w Lipce


Święto Chleba - Dożynki Gminne
Miejsce realizacji - Osowo
Termin realizacji - 26.08
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Rada Gminy Lipka, GOK, Urząd Gminy, Rada Sołecka w Osowie


Udział reprezentacji gminnej w Dożynkach Powiatowych
Miejsce realizacji - Wg. Kalendarza imprezy
Termin realizacji - I dek. września powiatowy
Zasięg imprezy -
Organizator i Współorganizator - Starostwo Powiatowe, Urzędy MiG powiatu złotowskiego


Inauguracja sezonu artystycznego 2012/2013
Miejsce realizacji - Dom Kultury w Lipce
Termin realizacji - I dek września
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - GOK w Lipce, Zespoły art. W gminie Lipka


Dzień Seniora
Miejsce realizacji - Dom Kultury w Lipce
Termin realizacji -II dek października
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Koło Rencistów i Emerytów, Dom Kultury w Lipce


Wieczornica z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Miejsce realizacji - Dom Kultury w Lipce
Termin realizacji - II dek października
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Dyrektorzy Szkół w Lipce, ZNP w Lipce Wójt Gminy Lipka, Dom Kultury w Lipce


Dzień Niepodległości - Uroczysty Koncert
Miejsce realizacji - Capstrzyk przed Pomnikiem Wolności w Lipce
Termin realizacji - 11.11
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Wójt Gminy Lipka, Dom Kultury w Lipce, Związek Kombatantów,Dyrektorzy Szkół w Lipce


V Rajd Niepodległości
Termin realizacji - 11. 11
Zasięg imprezy - regionalny
Organizator i Współorganizator - Stowarzyszenie CIL „TILIA” w Lipce


Koncert Jesienny na dwa świerszcze ...
Miejsce realizacji - Dom Kultury w Lipce
Termin realizacji - 25 listopada, Godz. 16.00
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - GOK w Lipce,


Andrzejkowy wieczór kabaretowy
Miejsce realizacji - Dom Kultury w Lipce
Termin realizacji - 30 listopada, Godz. 18.00
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - GOK w Lipce,


Spotkanie z legendą Solidarności - Joanną i Andrzejem Gwiazda
Miejsce realizacji - Dom Kultury w Lipce
Termin realizacji - 03 grudnia, Godz. 19.30
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator -Dom Kultury W Lipce


Barbórkowy Turniej Szachowy
Miejsce realizacji - Dom Kultury w Lipce
Termin realizacji - 04 grudnia, Godz. 16.00
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator -Dom Kultury W Lipce


MIKOŁAJKI dla dzieci, Wilk i zając teatr ART - RE z Krakowa
Miejsce realizacji - Dom Kultury w Lipce
Termin realizacji - 09 grudnia, Godz. 16.00
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator -Dom Kultury W Lipce


Spotkanie Mikołajkowe Koła Emerytów
Miejsce realizacji - Dom Kultury w Lipce
Termin realizacji - I dek. 12
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - KRiE w Lipce, Dom Kultury w Lipce


Spotkanie Wigilijne Koncert w wyk. Zespołów GOK
Miejsce realizacji - Dom Kultury w Lipce
Termin realizacji - 16 grudnia, Godz. 16.00
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - GOK w Lipce


Spotkanie Wigilijne i Jasełka
Miejsce realizacji - Dom Kultury w Lipce
Termin realizacji - 20 grudnia, Godz. 10.00
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - WZT w Lipce, GOK w Lipce


Wieczorek Taneczny Sylwestrowy
Miejsce realizacji - Dom Kultury w Lipce
Termin realizacji - 31.12
Zasięg imprezy - gminny
Organizator i Współorganizator - Dom Kultury w Lipce